Το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και το Χαμόγελο του Παιδιού προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριων σε θέματα βίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-18 με τίτλο «Real life stories».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, υλοποιείται με την αφήγηση δομημένων – κατασκευασμένων ιστοριών από ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιού και με τη διάδραση μαζί του/της. Οι ιστορίες αφορούν καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού και ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΠΕΘ, είναι δωρεάν και προαιρετικό για τους μαθητές, έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών, μπορούν να το παρακολουθήσουν μέχρι 40 μαθητές, υλοποιείται στο σχολείο χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του και μετά από συνεννόηση με τους/τις Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/μενες των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων αυτών.

Η χρονική διάρκεια κάθε θεματικής χωριστά (ενδοοικογενειακή βία, ενδοσχολική βία, εκφοβισμός και ασφάλεια στο διαδίκτυο) είναι 2 διδακτικές ώρες.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων στον ιστότοπο https://goo.gl/forms/AFC4zVZyKSHrW1kE3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017.

Έγκριση