Ληψη Συνημμένου

Για την αρτιότερη οργάνωση του σεμιναρίου, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στη σελίδα του Σχολικού Συμβούλου Α. Κατσαγκόλη: http://users.sch.gr/akatsag/#!lessons_page_2016_2017 (Σεμινάρια 2016-2017 Τίτλος Σεμιναρίου Δήλωση Συμμετοχής), μέχρι τη Δευτέρα 27/3/2017 και ώρα 18:00.