ΠΕ 05

ΠΕ 07

ΠΕ 08

ΠΕ 86

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι εκπ/κοί ενδιαφέρονται να ζητήσουν διόρθωση, τυχόν λαθών ή παραλείψεων αυτών των τοποθετήσεων, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου από την Παρασκευή 15/06/2018 έως και την Τρίτη 19/06/2018 και ώρα 14:00.

Οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου καλούνται να καταθέσουν δηλώσεις τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά από την Παρασκευή 15/06/2018 έως και την Τρίτη 19/06/2018 και ώρα 14:00.

Εναπομείναντα κενά