Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ότι η τοποθέτησή τους θα γίνει στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15), ως εξής:

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου

  • ΠΕ05 – ΠΕ07 ώρα 15:00
  • ΠΕ11                ώρα 15:30
  • ΠΕ19 – 20      ώρα 16:30
  • ΠΕ06               ώρα 17:30
  • ΠΕ16               ώρα 18:30

Σημείωση: Οι πίνακες κατάταξης καθώς και τα λειτουργικά κενά θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ/νσης σταδιακά τις επόμενες ώρες.

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου (τοποθέτηση απογευματινή ώρα)

  • ΠΕ08       Θα ανακοινωθεί η ώρα
  • ΠΕ32-18.41   Θα ανακοινωθεί η ώρα