Λήψη συνημμένου

Καλούνται οι Διευθυντές∕Διευθύντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των 2/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων της 8ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου σε Συνάντηση Εργασίας, την Παραςκευή, 15/09/2017 και ώρα 10:00΄ – 14:00΄ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών (τηλ.: 2892022320), με θέμα: «Προγραμματισμός λειτουργίας των σχολείων για το διδακτικό έτος 2017-2018».