Λήψη συνημμένου

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 02/03/2016 στο Δ.Σ. Βαγιονιάς με θέμα: “Καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση: Εισαγωγή στη δημιουργία σχολικών ταινιών” με εισηγητή τον Msc Κωστένη Ελευθέριο-Δ/ντή Δ.Σ. Βαγιονιάς.