Το Κ.Π.Ε. Μαρώνειας διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο στις 16-18 Ιουνίου 2017 στον Όλυμπο στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει με τίτλο: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, στο Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο φαξ 2810372644 με την ένδειξη «Υπόψη Χατζάκη Στέργιου»

Το Κ.Π.Ε. Παρανεστίου διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής στις 23-25 Ιουνίου 2017 στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει με τίτλο: «Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, στο Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων στο φαξ 2810372644 με την ένδειξη «Υπόψη Χατζάκη Στέργιου»

 

ΚΠΕ Μαρώνειας Πρόσκληση – Αίτηση

ΚΠΕ Παρανεστίου Πρόσκληση

ΚΠΕ Παρανεστίου Αίτηση