Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών που παραμένουν στον τελικό κυρωμένο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί, για την κάλυψη κενούμενης θέσης Διευθυντή στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλικαρνασσού