Πρόσκληση ένταξης και συμμετοχή σε δράση (ΚΠΕ Αρναίας)