Λήψη συνημμένου

Αίτηση σε σεμινάρια

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου, να δηλώσουν συμμετοχή σε σειρά προαιρετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνουμε σε συνεργασία με τον Δήμο Φαιστού και τη Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Κρήτης με Υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Ματσόπουλο Αναστάσιο, με θέμα «Ανάπτυξη της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στη Σχολική Κοινότητα».