Το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου και η WWF Ελλάς διοργανώνουν απογευματινό εργαστήριο για 40 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με τίτλο: «Διατροφή και Περιβάλλον». Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 από τις 17.00 έως τις 20.30, στον χώρο του 28ου και 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Παπαγιάννη Σκουλά 10).

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων στον ιστότοπο https://goo.gl/forms/9qB5KjrUGyww7qm03 μέχρι την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 (θα προηγηθούν όσοι εκπαιδευτικοί εκπονούν σχετικό εγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και το εκπαιδευτικό υλικό της WWF Ελλάς, που αφορά τη διατροφή, σε έντυπη μορφή.

 

Λήψη συνημμένου