Λήψη Συνημμένου

Προσκαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς των Γ΄και Δ΄ τάξεων και Ε΄και ΣΤ΄τάξεων  των Δ.Σ. της 6ης Περιφέρειας σε επιμορφωτική ημερίδα για το γνωστικό αντικείμενο των Θρησκευτικών που θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου  από τις 08:10 έως 14:00 ( για τους εκπαιδευτικούς των Γ΄και Δ΄τάξεων ) και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου  από τις 08:10 έως 14.00 ( για τους εκπαιδευτικούς των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων )   στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού με θέμα: «Διδάσκοντας Θρησκευτικά με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών»