Λήψη συνημμένου

Οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερα από τα προσφερόμενα σεμινάρια εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, δηλώνοντας την συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική φόρμα: https://goo.gl/forms/uashgaO2NWHvabr52 , έως και μία μέρα πριν την πραγματοποίησή τους.