Λήψη συνημμένου

Λήψη συνημμένου

Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 29/02/2016 στο 41ο Δ.Σ. Ηρακλείου και η δεύτερη στις 04/03/2016 στο 21ο Δ.Σ. Ηρακλείου με θέμα “Σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες (Web 2.0) στην εκπαιδευτική διαδικασία”.