Λήψη συνημμένου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2016-2017 και από το ημερολογιακό έτος 2017 για το νότιο ημισφαίριο, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr μέχρι 15-4-2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.