Λήψη συνημμένου

Η δειγματική διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στις 29/02/2016 από 10.45 -12.45 στο 5ο Δ.Σ. Ηρακλείου