Το ΚΠΕ Βάμου διοργανώνει διήμερο θεματικό σεμινάριο με τίτλο: «Εκπαίδευση και κλιματική αλλαγή» την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 στο ΚΠΕ Βάμου και στα Χανιά.

   Στο Σεμινάριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την Κλιματική Αλλαγή.

   Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου στην ιστοσελίδα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScauC73A9Y2sNtjBGbOghysxMCfTKK3ZOPV0FzKYXAuXB-lig/viewform.

Προκήρυξη σεμιναρίου -Εκπαίδευση και κλιματική αλλαγή- από το ΚΠΕ Βάμου