Λήψη συνημμένου

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση από Τρίτη 19-09-2017 έως και Πέμπτη 21-09-2017 στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου.