ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ. ΠΛΗΡ..& ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ_ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘ. ΠΛΗΡΟΦ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ_ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΦΕΚ 5919 Β’ 31-12-2018