Διάγραμμα Ροής
Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες
Εγχειρίδιο MySchool για καταχώριση αναστολών λειτουργίας
Οδηγίες για Νηπιαγωγεία
Οδηγίες για Δημοτικά
Οδηγίες για δημόσιες υπηρεσίες