Για τους πίνακες ΠΕ60ΕΑΕ (Παράλληλης Στήριξης) πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες ΠΕ70ΕΑΕ (Παράλληλης Στήριξης) πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70 σε Ειδικά Σχολεία και Τ.Ε.  πατήστε εδώ.