Για τον πίνακα ΠΕ60 πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα ΠΕ70 πατήστε εδώ.