Κ Α Λ ΟΥΝΤΑΙ

 οι Εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

  • που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (βελτίωση θέσης)
  • που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση
  • που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου

να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης, στην οποία θα επιλέξουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, όπου επιθυμούν να μετατεθούν / τοποθετηθούν οριστικά, από σήμερα  Δευτέρα 07-05-2018 έως και την Τρίτη 15-05-2018 και ώρα 14:00.

Η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση / βελτίωση θέσης θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : http://srv1-dipe.ira.sch.gr/veltiwseis

 

      Επισημαίνουμε ότι:

Κάθε εκπαιδευτικός στη δήλωσή του μπορεί να δηλώσει μέχρι και είκοσι (20) προτιμήσεις Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων.

Σ’ αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται:

  1. Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες
  2. Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία πιθανόν να προκύψουν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, εφόσον οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις μετατεθούν.

 

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να δηλώσουν καμία σχολική μονάδα, οφείλουν να εισέλθουν στο σύστημα και να υποβάλλουν αρνητική δήλωση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης δεν αφορά στους εκπ/κούς κλάδων ΠΕ05, 07, 08, 86, καθώς δεν έχουν συσταθεί ακόμα οργανικές θέσεις από το Υπουργείο για τους κλάδους αυτούς.

Πίνακες κενών οργανικών θέσεων:

ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΠΕ06

ΠΕ11

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ79

Τμημα Ενταξης ΠΕ60

Τμηματα Ενταξης ΠΕ70