Λήψη συνημμένου

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00-14:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του 53ου – 54ου Δημοτικών Σχολείων και του 3ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου