Λήψη συνημμένου

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00-14:00μ.μ., στο Αμφιθέατρο του 53ου – 54ου Δημοτικών Σχολείων και του 3ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.