Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης και με τα Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης (Εσταυρωμένος, ΤΚ. 71004, Ηράκλειο) και προβλέπεται να έχει συνολική διάρκεια 30 ωρών με ολοκλήρωση εντός 3 εβδομάδων (Παρασκευή απόγευμα 16.00 – 21.00/Σάββατο πρωί 10.00 – 15.00). Με σκοπό να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων έχουν ως εξής: 21-22 Σεπτεμβρίου, 28-29 Σεπτεμβρίου & 5-6 Οκτωβρίου 2018. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά τμήμα θα είναι 25 άτομα

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι σημαντικό να δεσμευτούν για την υλοποίηση προγράμματος Κυκλοφοριακής Aγωγής στην τάξη τους (5-6 εβδομάδων) κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τους εκπαιδευτικούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο σύνδεσμο http://moodle.seyp.teicrete.gr

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα