Λήψη συνημμένου

Παρατείνονται:

  • Η υποβολή αιτήσεων έως και την Κυριακή 05-03-2017 και ώρα 23:59
  • Η αποστολή δικαιολογητικών έως και την Δευτέρα 06-03-2017 και
  • Ο έλεγχος από τις ΔΠΕ και ΔΔΕ έως και την Παρασκευή 17-03-2017