Οι αιτήσεις συμμετοχής στο βιωματικό εργαστήριο  με θέμα: «Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία: Ο ρόλος των συναισθημάτων» έφτασαν τις 125! Για αυτόν τον λόγο:

α) Το εργαστήριο, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου, θα υλοποιηθεί δύο φορές. Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 17.00-21.00 (όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί) και την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 17.00-21.00. Σε κάθε μια από τις δύο δράσεις μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 25 εκπαιδευτικοί.

β) Θα συμμετάσχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2017-18 εκπονούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και δεν παρακολούθησαν το σεμινάριο την προηγούμενη σχολική χρονιά 2016-17.

γ) Αναπληρωματικοί είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά τη σχολική χρονιά 2017-18 εκπονούν πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, αλλά όχι πρόγραμμα Αγωγής Υγείας.

δ) Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων όσοι εκπαιδευτικοί έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν αλλά αδυνατούν να παρευρεθούν πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων είτε τηλεφωνικά στο 2810 529318 είτε με αποστολή email στο tay@dipe.ira.sch.gr

ε) Στα συνημμένα αρχεία υπάρχουν τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανά ημέρα (ο χωρισμός έγινε αλφαβητικά), τα ονοματεπώνυμα των αναπληρωματικών εκπαιδευτικών καθώς και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που δε θα συμμετάσχουν στα δύο εργαστήρια (και η αιτία απόρριψής τους).

Συμμετέχοντες 12-12-17

Συμμετέχοντες 19-12-17

Αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί

Μη συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί