Σας γνωρίζουμε ότι όσοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στη ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου και δικαιούνται οικογενειακό επίδομα, οφείλουν να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στη Δ/νση μας, μέσω της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν, την Υπεύθυνη Δήλωση έτους 2017, έως 13/01/2017.

Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε άδεια ή υπηρετούν σε άλλα ΠΥΣΠΕ –Υπηρεσίες, μπορούν να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να την αποστείλουν με email-ΦΑΞ στην υπηρεσία μας, αντίστοιχα.

Οδηγίες

Υπεύθυνη Δήλωση