ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3-ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παρακαλείσθε να εξετάσετε προσεκτικά τα πακέτα προς επιλογή.

  • Έπειτα, να δηλώσετε κατά αύξοντα αριθμό τις προτιμήσεις σας.
  • Κάθε πακέτο μπορεί να δηλωθεί μόνο μια φορά.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτείνεται να δηλώσετε σειρά προτίμησης για όλα τα πακέτα προς επιλογή. Σε περίπτωση που δηλώσετε λιγότερα από τα προσφερόμενα πακέτα και δεν τοποθετηθείτε σε αυτά με βάση τη σειρά σας στο πίνακα, τότε θα κληθείτε να επιλέξετε από τα εναπομείναντα κενά.
  • Προθεσμία υποβολή αιτήσεων : Από σήμερα Παρασκευή 16/10/2020  έως και την Κυριακή 18/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
  1. Πίνακες κατάταξης 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ_ΠΕ60_ΕΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ_ΠΕ70_ΕΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ_ΠΕ60 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ_ΠΕ70 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

       

   2. Κενά πακέτα:

ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης

ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης

ΠΕ60 και ΠΕ70  Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε)

   3.Υποβολή της δήλωσης πατήστε παρακάτω: 

  • Για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης ΠΕ60 (Παράλληλη Στήριξη) πατήστε εδώ
  • Για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης ΠΕ70 (Παράλληλη Στήριξη) πατήστε εδώ 
  • Για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης ΠΕ60 Ειδικής πατήστε εδώ
  • Για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης ΠΕ70 Ειδικής πατήστε εδώ