Με την παρακάτω φόρμα μπορείτε να ζητήσετε από την υπηρεσία μας τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Βεβαίωση Υπηρεσιακής Κατάστασης
  • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
  • Ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών προηγούμενου οικ. έτους

Για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώστε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας, τον Α.Φ.Μ. σας, τον αριθμό μητρώου (αν είστε μόνιμοι) και τον τύπο βεβαίωσης που επιθυμείτε.

Η παραλαβή των βεβαιώσεων μπορεί να γίνει από τη Δ/νσή μας δύο (2) εργάσιμες μέρες μετά την υποβολή της φορμας.

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Α.Φ.Μ. (απαραίτητο)

A.M. (για μόνιμους)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Τύπος βεβαίωσης (απαραίτητο)

Σχόλια

Έλεγχος