Μισθοδοσία

Έκδοση βεβαιώσεων

Υποστήριξη MySchool

Online υποβολή δηλώσεων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης / προσωρινής τοποθέτησης

Online υποβολή δηλώσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Ψηφιακή επικαιροποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Βεβαιώσεις αποδοχών προηγούμενου έτους

ΣΗΜ.: Για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προτείνεται η χρήση ενός σύγχρονου προγράμματος περιήγησης (browser), π.χ. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (έκδοση 7 ή νεότερη) ή Apple Safari.