Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2019-2010 (ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2019-2020 (ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ 2019-2020(ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)