Γενικά - Παρουσιολόγια
Πράξεις & Πρακτικά ανάληψης (από 01-01-2018)
Αναφορές ανάληψης

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας ΠΔΕ

Αναφορά ανάληψης αναπληρωτή ΕΣΠΑ σε ΔΗΜ ΣΧ 2017-18
Αναφορά ανάληψης αναπληρωτή ΕΣΠΑ σε ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2017-18

Αναφορά ανάληψης ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ σε ΔΗΜ ΣΧ 2017-18
Αναφορά ανάληψης ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ σε ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2017-18

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. Ηρακλείου

 1. Το λογότυπο ΕΣΠΑ έχει αλλάξει. Αν έχετε κάνει ήδη αναλήψεις υπηρεσίας με παλιό λογότυπο παρακαλούμε προβείτε σε νέες ενέργειες ακυρώνοντας τις παλιές.
 2. Πάνω δεξιά στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε αρ. πρωτοκόλλου και ημερομηνία.
 3. Κάτω αριστερά υπογράφει ο διευθυντής/ προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και βάζει σφραγίδα.
 4. Κάτω δεξιά υπογράφει ο ενδιαφερόμενος αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
 5. Μειωμένου ωραρίου έχουν προσληφθεί μόνο οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ07. Οπότε αυτοί κυκλώνουν ΝΑΙ στην αίτηση τους.
 6. Οι πράξεις με τις οποίες έγιναν οι προσλήψεις των αναπληρωτών είναι:
  1. ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : Ενιαίου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο, 2017-2018
  2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ : Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2017-2018.
  3. ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18.
  4. ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18.
  5. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΕΠ:
   Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18.
  6. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΒΠ:
   Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18.
  7. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΕΠ:
   Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18.
  8. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΒΠ:
   Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18.
  9. ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΕΒΠ:
   Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
  10. ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΖΕΠ:
   Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018.
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών
Πράξη: «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Σχολικό Έτος 2016-2017»

Περιγραφή
Αφίσα

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής
Πράξη: «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής»

Περιγραφή
Αφίσα

Ενιαίου τύπου Δημοτικό Σχολείο
Πράξη: «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (MIS 5001947) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Περιγραφή
Αφίσα

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης
Πράξη: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΑΠ 6,8,9 (ΜIS 5001941) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020»

Περιγραφή
Αφίσα

Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Έργο/Υποέργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Περιγραφή
Αφίσα

Παράλληλη στήριξη
Έργο/Υποέργο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» (MIS 5001960) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Περιγραφή
Αφίσα

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Έργο: «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Περιγραφή

Π.Ε.Π. Κρήτη
Πράξη: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018» του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

Περιγραφή
Αφίσα

logo_eye_2014-2020_epanaand