Στα συνημμένα έγγραφα των ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, ΚΠΕ Ανωγείων, ΚΠΕ Βάμου και ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης υπάρχουν προσκλήσεις για επισκέψεις στα ΚΠΕ κατά τους φθινοπωρινούς μήνες καθώς και τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν προκειμένου να γίνει ο ανάλογος προγραμματισμός.

Διευκρινίζεται ότι:

α) οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται διαμέσου του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων αποκλειστικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που υπάρχει στην ιστοσελίδα https://goo.gl/forms/2M8iSVyNeoM40Kjr2 και όχι με την αποστολή αίτησης απευθείας στο εμπλεκόμενο ΚΠΕ

β) οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 (για συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΠΕ Βάμου, η συμπλήρωση πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018)

γ) η διάρκεια των προγραμμάτων είναι μονοήμερη

δ) κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για την επίσκεψη σε ένα μόνο ΚΠΕ (εντούτοις δύο διαφορετικά τμήματα του ίδιου σχολείου είναι δυνατό να ζητάνε επίσκεψη σε διαφορετικά ΚΠΕ, συμπληρώνοντας και τον αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων)

ε) προτεραιότητα στις επισκέψεις έχουν σχολεία που θα εκπονήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2018-19, σχολεία που τη σχολική χρονιά 2017-18 δεν επισκέφθηκαν κανένα ΚΠΕ, καθώς και σχολεία που είναι ενταγμένα στα θεματικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζουν τα ΚΠΕ

στ) οι επισκέψεις θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται από το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και μετά, δεδομένου ότι χρειάζεται και η σχετική έγκριση από το ΥΠΠΕΘ

ζ) η ακριβής ημέρα και ώρα επίσκεψης θα καθοριστεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ΚΠΕ με τα ενδιαφερόμενα σχολεία

 

ΚΠΕ Αρχανών

ΚΠΕ Ανωγείων

ΚΠΕ Ιεράπετρας

ΚΠΕ Βάμου