Λήψη συνημμένου

Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 2/03/2016 στο 40ο Δ.Σ. Ηρακλείου με θέμα “Μιμητική ή μετασχηματιστική εκπαίδευση; Συν-διαμορφώνοντας την εκπαιδευτική μας ουτοπία”.

Η δεύτερη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 10/03/2016 στο 26ο Δ.Σ. Ηρακλείου με θέμα “Προϋποθέσεις αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον”.