Σας ενημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης που προσελήφθησαν στις 06-11-2019, θα παρακολουθήσουν την επιμορφωτική ημερίδα, την οποία διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Κρήτης σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ Κρήτης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13-11-2019 στο Πειραματικό Γυμνάσιο(πρώην ΠΕΚ) στον Εσταυρωμένο.

Ώρα προσέλευσης 8:30-09:00 και ώρα λήξης και αποχώρησης 14:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ-1