Λήψη συνημμένου

«Νέα Προγράμματα Ξένων Γλωσσών» θα υλοποιηθούν  στο ΠΕΚ Ηρακλείου

( I. Κορνάρου 17, Εσταυρωμένος, τηλ.: 2810250793), ώρα 08:30-14:30