Σας ενημερώνουμε ότι, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης, ενστάσεις κλπ, θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε τα σχετικά αιτήματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ΟΠΣΥΔ), όταν ανοίξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και από την Δ/θμια Εκπ/ση.

Επομένως, δεν απαιτείται να καταθέτετε χειρόγραφες αιτήσεις με τα αιτήματά σας  στις Διευθύνσεις Π.Ε. προκειμένου να διαβιβαστούν στο Υπουργείο Παιδείας.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν καταθέσει εκπρόθεσμα χειρόγραφη αίτηση απόσπασης και το αίτημα τους δεν ικανοποιήθηκε, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση μέσω συστήματος.