Μόνιμοι

Αιτήσεις

Αναρρωτική
Κανονική
Κύησης / Ανατροφής / Λοχείας
Κανονική κυοφορίας
Ειδική
Εξετάσεων
Άνευ Αποδοχών
Ασθένειας τέκνων
Παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου
Για επιμορφωτικούς & επιστημονικούς λόγους
Υπεύθυνη Δήλωση
Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση

Χορηγήσεις

Κανονική
Αναρρωτική
Αναρρωτική με γνωμάτευση
Ειδική
Ασθένειας τέκνων
Εξετάσεων
Παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Αναπληρωτές

Χορηγήσεις