ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ σε ΔΗΜ ΣΧ 2017-18

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ σε ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2017-18

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ σε ΔΗΜ ΣΧ 2017-18

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ σε ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2017-18

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. Ηρακλείου

 1. Το λογότυπο ΕΣΠΑ έχει αλλάξει. Αν έχετε κάνει ήδη αναλήψεις υπηρεσίας με παλιό λογότυπο παρακαλούμε προβείτε σε νέες ενέργειες ακυρώνοντας τις παλιές.
 2. Πάνω δεξιά στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε αρ. πρωτοκόλλου και ημερομηνία.
 3. Κάτω αριστερά υπογράφει ο διευθυντής/ προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και βάζει σφραγίδα.
 4. Κάτω δεξιά υπογράφει ο ενδιαφερόμενος αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
 5. Μειωμένου ωραρίου έχουν προσληφθεί μόνο οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ07. Οπότε αυτοί κυκλώνουν ΝΑΙ στην αίτηση τους.
 6. Οι πράξεις με τις οποίες έγιναν οι προσλήψεις των αναπληρωτών είναι:
  1. ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : Ενιαίου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο, 2017-2018
  2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ : Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2017-2018.
  3. ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18.
  4. ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18.