Ενημέρωση αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας στην Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου