Σχετική αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά στον ιστότοπο:  https://goo.gl/cSTSC1

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Λήψη συνημμένων

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο 190762/Δ2/25-11-2015 του ΥΠΠΕΘ,  με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».

Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις για επισκέψεις σε ΚΠΕ για όλες τις σχολικές μονάδες Α΄/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΑ στον ιστότοπο  https://goo.gl/cSTSC1

Για κάθε επιθυμητή επίσκεψή σας σε κάποιο ΚΠΕ, συμπληρώνει ένας εκπαιδευτικός από την ομάδα υλοποίησης προγράμματος, σχετική ψηφιακή αίτηση.

Σε κάθε επίσκεψη ΚΠΕ, μπορούν να συμμετέχουν έως και 4 εκπαιδευτικοί. Ο επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών αναφέρεται σε κάθε πρόγραμμα ΚΠΕ ξεχωριστά (προσδιορίζεται από τα ΚΠΕ βλ. επισυναπτόμενα έγγραφα και ειδικότερα το έγγραφο «ΚΠΕ Κρήτης» από το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα προγράμματα των ΚΠΕ Κρήτης).

Προϋπόθεση για την επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο να έχει συνάφεια με το πρόγραμμα του ΚΠΕ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Βάσει του εγγράφου 190762/Δ2/25-11-2015 του ΥΠΠΕΘ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επισκέψεις σε ΚΠΕ λήγει την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015. Για δική σας διευκόλυνση ωστόσο, η φόρμα υποβολής προγραμμάτων για την υπηρεσία μας, θα παραμείνει ανοιχτή, μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015