Λήψη Συνημμένου

Ενημερώνουμε τους  αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ Ηρακλείου κατά την Ε Φάση ΠΔΕ να παρουσιαστούν στα γραφεία της Δ/νσης (Μεταξοχωρίου 15, 2ος όροφος) για την οριστική τοποθέτησή τους την Τρίτη 24/11/2015 ως εξής:

ΠΕ 32, ΠΕ 16.01, ΠΕ 06, ΠΕ 20, ΠΕ 07 ΣΤΙΣ 10.00 π.μ.

ΠΕ 08, ΠΕ 05 ΣΤΙΣ 11.30 π.μ.

ΠΕ 11 ΣΤΙΣ 14.00 μ.μ.