Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου, από μετάθεση από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (κλάδοι ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 ΠΕ60 και ΠΕ70) ή με απόσπαση, καθώς και οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου από παλαιότερα έτη, καλούνται να προσέλθουν την Τρίτη 1-9-2015  στην Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 18), από τις 08.30 π.μ. έως και 14.00 μ.μ. προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν προσωρινά (Υπηρεσιακό Σημείωμα) μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση.