Λήψη συνημμένου

Αίτηση

Ενημερωτικό Δελτίο

Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν στις 21/03/2016 για την γραπτή δοκιμασία και στις 22/03/2016 για την προφορική εξέταση σε σχολείο Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής.