Για το σχολικό έτος 2017-18, οι βεβαιώσεις υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, θα εκδοθούν από την υπηρεσία μας με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή φόρμα http://dipe.ira.sch.gr/schools/progs.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ριες-Προϊστάμενοι/ες όλων των σχολικών μονάδων, το αργότερο μέχρι 28 Μαΐου 2018, να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην παραπάνω ψηφιακή φόρμα, να επιβεβαιώσουν ότι τα προγράμματα της σχολικής μονάδας έχουν ολοκληρωθεί και να αναφέρουν τον ακριβή αριθμό επισκέψεων σε φορείς που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2017-18 στα πλαίσια του κάθε προγράμματος. Αν κάποιο από τα προγράμματα δεν υλοποιήθηκε επιλέγετε στο τελευταίο εδάφιο της φόρμας την καταχώρηση «ΟΧΙ». Αν όλα τα προγράμματα υλοποιήθηκαν κανονικά και έγινε και ο προγραμματισμένος αριθμός επισκέψεων, δεν απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια από πλευράς σας.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνδεση στην ψηφιακή πλατφόρμα http://dipe.ira.sch.gr/schools/progs γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σχολικού δικτύου που διαθέτει η σχολική σας μονάδα (είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο email σας – ΟΧΙ με τους κωδικούς του myschool).

Έλεγχος από διευθυντές