Λήψη συνημμένου

Τα διδακτικά σενάρια θα διαμορφωθούν και θα υλοποιηθούν σε δειγματικές
συνδιδασκαλίες μέσα στην τάξη από την σχολική σύμβουλο Ελένη Πουλλά και την ειδική
παιδαγωγό Αγγελική Παππά.

Οι διδασκαλίες θα γίνουν στην Δ΄ Τάξη ( τμήματα Δ1 & Δ2) του 11ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου στις
παρακάτω ημερομηνίες:
Τμήμα 1
Δευτέρα, 16/1, 13/2, 6/3 , 3/4 , 6/5, 5/6 ( 2η & 3η ώρα )
Τμήμα 2
Τρίτη, 17/1, 14/2, 7/3, 7/5, 6/6 ( ώρα 1η & 2η )