Παρελήφθη το έγγραφο Φ.16Α/ΜΚ/205575/Δ1 από 24-11-2016 του ΥΠΠΕΘ,  με θέμα: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18».

Προϋπόθεση για την επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο να έχει συνάφεια με το πρόγραμμα του ΚΠΕ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις για επισκέψεις σε ΚΠΕ για όλες τις σχολικές μονάδες Α΄/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, υποβάλλονται μόνο ψηφιακά στον ιστότοπο: https://goo.gl/forms/y7TzKLYTzjAlGWUa2

Για κάθε επιθυμητή επίσκεψή σας σε κάποιο ΚΠΕ, συμπληρώνει μόνο ένας εκπαιδευτικός από την ομάδα υλοποίησης προγράμματος τη σχετική ψηφιακή αίτηση.

Ο επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών αναφέρεται σε κάθε πρόγραμμα ΚΠΕ ξεχωριστά (προσδιορίζεται από τα ΚΠΕ βλ. επισυναπτόμενο πίνακα και ειδικότερα το πεδίο «Περιφέρεια Κρήτης» από το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα προγράμματα των ΚΠΕ Κρήτης).

Βάσει του εγγράφου16Α/ΜΚ/205575/Δ1 24-11-2016 του ΥΠΠΕΘ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επισκέψεις σε ΚΠΕ λήγει την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017.

Λήψη συνημμένου