Λήψη συνημμένου

Αφίσα

 Ο ανωτέρω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης  των Νομών της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, και θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.